İçerik Detay

Satış Sözleşmesi

Sipariş Bilgilendirme

Sayın
Sipariş detay bilgileri aşağıdadır.  Siparişiniz ile ilgili sorunlarınızda  sipariş numaranızı (............) bildirmeyi unutmayınız.
 

Kullanıcı Bilgileri:

Adres Bilgileri:

Ad:
Email:
Firma Adı::
Vergi No:: [VergiNo]
Vergi Dairesi:: [VergiDairesi]

 

Teslimat Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke: 
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

Fatura Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke:
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

 

Sipariş Bilgileriniz:

Ödeme Şekli: 
Sipariş Tarihi: 
Sipariş No:
Sipariş Notlarınız:

Ürün Kodu

Ürün Adı

Adet

Fiyat

İndirim

KDV

Toplam

 

           

Sepet Toplamı:

 

Toplam KDV:

 

Kargo Ücreti:

 

Kredi Kartı Vade Farkı:

 

Genel Toplam:

 

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ
SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: 

Panel Kırtasiye Tic.Ltd. Şti.

Adresi:

İnönü cad. Zehra Apt. No:15/1 Sahrayıcedid - Kadıköy - İSTANBUL

Tel. : 

0 216 906 08 08

Faks :

0 216 369 41 61

Email :

info@panelkirtasiye.com

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ............ Tarihine kadar geçerlidir.
Marka/ Model :


Satış Fiyatı (KDV dahil) : 

 

Kargo Ücreti : 

 

Ödeme Şekli ve Planı :

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

 EFT - HAVALE BİLGİLERİ
Akbank Şube Kodu : 632 Hesap No: 0632-0068298               TR300004600632888000068298
Garanti Bankası Şube Kodu : 277 Hesap No: 6297277              TR850006200027700006297277
İş Bankası Şube Kodu : 1118 Hesap No: 0186050                   TR140006400000111180186050
YapıKredi Şube Kodu : 649 Hesap No: 70630886                  TR730006701000000070630886
Finansbank Şube Kodu : 914 Hesap No: 0071336                   TR210011100000000050071336

ÜRÜN TESLİMİ
Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırı olarak kabul ettiği adet kadar ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

HÜKÜM
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, 11.1.2017 tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir.
Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.
Adı- Soyadı:
E-mail:
Tarih:
İmza:

 

 

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
a)  www.panelkirtasiye.com   internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Sahrayıcedit Mah. İnönü Cad. No:15/1-2 34734 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Panel Kırtasiye İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.  (Bundan böyle “Panel Kırtasiye” olarak anılacaktır).
b)  www.panelkirtasiye.com   internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Panel Kırtasiye’nin sahip olduğu internet sitesi  www.panelkirtasiye.com  ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1.  Üye,  www.panelkirtasiye.com   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Panel Kırtasiye’ nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2.  Üye, Panel Kırtasiye tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Panel Kırtasiye’ ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Panel Kırtasiye’ in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3.  Üye  www.panelkirtasiye.com   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4.  Üye,  www.panelkirtasiye.com   internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5.  www.panelkirtasiye.com   internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Panel Kırtasiye’ le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Panel Kırtasiye’ in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6.  Panel Kırtasiye, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  www.panelkirtasiye.com   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Panel Kırtasiye’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Panel Kırtasiye’ i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Panel Kırtasiye’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9.  Panel Kırtasiye’ nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Panel Kırtasiye’ nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10.  www.panelkirtasiye.com   internet sitesi yazılım ve tasarımı Panel Kırtasiye mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11.  Panel Kırtasiye tarafından  www.panelkirtasiye.com   internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12.  Panel Kırtasiye kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Panel Kırtasiye, üyenin  www.panelkirtasiye.com   internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13.  Panel Kırtasiye’ ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Panel Kırtasiye tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Panel Kırtasiye’ e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Panel Kırtasiye tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Panel Kırtasiye tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Panel Kırtasiye’ in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Panel Kırtasiye’ i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Panel Kırtasiye’ nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14.  Panel Kırtasiye, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Panel Kırtasiye’ e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Panel Kırtasiye ve Panel Kırtasiye web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15.  Panel Kırtasiye web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Panel Kırtasiye web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16.  Panel Kırtasiye, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Panel Kırtasiye web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17.  Panel Kırtasiye, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18.  Taraflar, Panel Kırtasiye’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19.  Panel Kırtasiye, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Üye Bilgilerim” bölümündeki “Mesaj Servisi” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Panel Kırtasiye tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Panel Kırtasiye üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflarınn Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.